หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2560
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-23 11:49:06


         วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดพิธี และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่ช่วยเหลืองานสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2559 นอกจากนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “ความภูมิใจในการเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” และปิดท้ายด้วยการแนะแนวการจบการศึกษา โดย คุณวรงค์ ชื่นครุฑ หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธนัญภรณ์ คงขาว(รายงาน)