หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560
ประชุมรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-22 14:45:55


         วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ตณะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งทั้งนี้มีหัวข้อการประชุม อาทิ การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการให้ทุนการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการให้ทุนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ Kazan Federal University ประเทศรัสเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดทำโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัย R2R ของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดทำโครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการจัดทำโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561