หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-28 14:02:43


         วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ ข้อมูลวุฒิการศึกษาของอาจารย์ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และการหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ให้บรรลุตามแผนที่ทางคณะกรรมการวางแผนร่วมกันไว้