หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เก็บขยะรวมใจ สานสายใยน้องพี่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เก็บขยะรวมใจ สานสายใยน้องพี่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-28 13:58:24


        วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเก็บขยะรวมใจ สานสายใยน้องพี่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการในคร้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ หัวหน้าโครงการ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี หัวหน้าสาขาวิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาในสาขาวิชา ทั้ง 4 ชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ชุมชนวัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อทำความสะอาดภายในวัดและบริเวณชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม การรักษาความสะอาดและดูแลสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีร่วมกันภายในสาขาวิชา ระหว่าง คณาจารย์และนักศึกษา รุ่นพี่และรุ่นน้อง