หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับผลโหวต เป็น Miss Congeniality ในโครงการ Asean Youth Camp2018
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับผลโหวต เป็น Miss Congeniality ในโครงการ Asean Youth Camp2018

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-07 11:42:18


         วันที่24-30เมษายน 2561 นางสาวจิราภรณ์ แสงสร้อย ผู้แทนนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมโครงการ AseanYouth Camp2018 ที่ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้นโดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ และตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9ประเทศเข้าร่วมโครงการ Asean Youth Camp2018 จัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการและการอนุรักษ์ป่าชายเลนทุ่งโปรงทองการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล การจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมการฟื้นฟูพื้นที่ป่าวังจันทร์โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการของเสียในชุมชนอำเภอ พนัสนิคม และตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับผลการโหวต ให้เป็นMiss Congeniality ประจำกลุ่ม