หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนำนักศึกษา ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนำนักศึกษา ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-04-30 10:42:02


         เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ และอาจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 แขนงมลพิษสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและสาธิตการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านน้ำเสียและขยะ โดยไม่ใช้เทคโนโลยี และศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ได้เห็นการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริที่มีประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่