หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-01 11:23:46


         เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และบุคลากรประจำคณะ เดินทางไปเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

ธนัญภรณ์ คงขาว (รายงาน)