หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อม การประชุมสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 4/2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อม การประชุมสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 4/2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-10-05 10:06:07


        วันที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” ครั้งที่ 4/2560 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ รายละเอียดวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง, รายงานการตรวจสอบห้องสำหรับจัดงานและนำเสนอผลงาน, การกำหนดรูปแบบสถานที่และรายละเอียดการจัดงาน/การจัดบูธต่างๆ เป็นต้น