หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการเปิด #รับสมัคร นักศึกษา 2567 ‘สวนสุนันทา
กำหนดการเปิด #รับสมัคร นักศึกษา 2567 ‘สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-07-28 21:12:55

เคาะแล้ว!!  กำหนดการเปิด #รับสมัคร นักศึกษา 2567 ‘สวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีทั้งหมด 5 รอบ แบ่งเป็น

1. รับตรง  สมัครที่ https://admission.ssru.ac.th/

2. Portfolio  สมัครที่ https://admission.ssru.ac.th/

3. Quota สมัครที่ https://admission.ssru.ac.th/

4. Admission สมัครที่ https://www.mytcas.com

5. Direct admission สมัครที่ https://admission.ssru.ac.th/