หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-22 17:16:14

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 

ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)


          

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/                                                       วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ จุดให้บริการเคาร์เตอร์เซอร์วิส (7-ELEVEN)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

ผู้สมัครทุกคนลงทะเบียนในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th               

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 (เป็นต้นไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/                             

วันที่ 14 มกราคม 2565

สอบสัมภาษณ์รูปแบบ Online พร้อมยื่น Portfolio  วันที่ 24 - 25 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th  วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 (เท่านั้น)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/                                                                        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

นักศึกษาดาวน์โหลดขั้นตอนการรายงานตัวและกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/                                                                     

 วันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2565

นักศึกษาตรวจสอบรหัสและสถานะการรายงาน พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมรายงานตัว ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ วันที่ 5 - 31 มีนาคม 2565


การลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย) วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เปิดภาคเรียน  วันที่ 12 กรกฎาคม 2565


หมายเหตุ: กำหนดการและรายละเอียดการสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามข้อมูล

และประกาศอย่างต่อเนื่อง