หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร 2 ศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน : การเขียนหนังสือราชการ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรอง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร 2 ศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน : การเขียนหนังสือราชการ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-14 15:00:56

โครงการ + กำหนดการ.pdf