คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการทำอาหาร ในงาน The 23rd Thailand International Culinary 2017 ณ ไบเทคบางนา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการทำอาหาร ในงาน The 23rd Thailand International Culinary 2017 ณ ไบเทคบางนา

          เมื่อวันที่ 6 – 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน The 23rd Thailand International Culinary 2017 ณ ไบเทคบางนา รวมทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งสองสาขาวิชาสามารถคว้ารางวัลมาได้อย่างมากมาย โดยได้รับรางวัลในแต่ละรายการ ดังนี้       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 6 รายการ 
 1. The best Thai cuisine : Modern Thai cuisine
 2. The best western cuisine : Nagasaki Wagyu Main Course
 3. Fruit and Vegetable carving
 4. The best western cuisine : Duck main Couse
 5. The best of pastry art : Western Hot plated dessert
 6. The Best of Culinary Team : 3 Course Free Style
     ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 15 คน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 23 เหรียญ ได้แก่ เหรียญเงิน 13เหรียญ เหรียญทองแดง 10 เหรียญ       สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 6 รายการ
 1. The best Thai cuisine : Modern Thai cuisine
 2. The best western cuisine : Nagasaki Wagyu Main Course
 3. The best of innovation cuisine : World street food
 4. The best western cuisine : Duck main Couse
 5. The Best of Culinary Team : 3 Course Free Style
 6. The best of pastry art : Western Hot plated dessert
    ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 9 คน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 9 เหรียญ ดังนี้  เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ เหรียญทองแดง 5 เหรียญ   และนอกจากนี้ยังได้รับคะแนน Top Score ในประเภทThe best of pastry art : Western Cold plated dessert อีกด้วย
09. 2017