เปิดรับสมัครพระนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่น 16)เปิดรับสมัครพระนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่น 16)

ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/open?id=0B1rBo4VRb4Ekdk5HT0RKTzVmT00

รายละเอียดหลักฐานการสมัคร : https://drive.google.com/open?id=0B1rBo4VRb4EkbDJSRnhjQWpaSDg

ติดตอสอบถาม : 08-9104-9584
More in this category: « SSSTJ
08. 2017