>>> ประกาศ <<<

การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2559 (ซัมเมอร์)

         แจ้ง....นักศึกษา ชั้นปีที่ 3  รุ่น 57  และนักศึกษา ภาคพิเศษ  รุ่น 12, 14, 15 ลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินวิชาการ ดังนี้

นักศึกษา ภาคปกติ/ภาคพิเศษ .... รุ่น ตั้งแต่ 53/09 - 57/13  วันที่ 21 - 26 เม.ย. 2560

นักศึกษา ภาคปกติ/ภาคพิเศษ .... รุ่น ตั้งแต่ 58/14  วันที่ 27 เม.ย. - 2 พ.ค. 2560

นักศึกษา ภาคปกติ/ภาคพิเศษ .... รุ่น ตั้งแต่ 59/15  วันที่ 3 พ.ค. - 8 พ.ค. 2560

        โปรดลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด ด้วยตนเองที่ www.reg.ssru.ac.th และลงทะเบียนตามตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 57

และตารางเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 12 14 และ15 เพื่อประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง


ปฏิทินวิชาการ 3-2559 รายละเอียด

ตารางเรียน นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 57 เทอม 3-59
รายละเอียด

ตารางเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 12 14 15 เทอม 3-59
รายละเอียด


04. 2017